Voorwaarden & Kosten

De Stichting Gedenkbos Strijen hanteert de volgende voorwaarden:

 1. Bomen kunnen uitsluitend via de Stichting Gedenkbos Strijen worden aangekocht.
 2. Er kan een boom gekozen worden uit de bomenlijst van de Stichting Gedenkbos Strijen.
 3. De keuze van de te planten gedenkboom wordt in overleg met u bepaald, waarbij, zoveel als mogelijk, met uw 1e voorkeur rekening wordt gehouden.
 4. Particulieren betalen € 150,- voor de aanschaf en planten van een boom. Daarna wordt € 25,- per jaar als bijdrage in het onderhoud aan de Stichting Gedenkbos Strijen betaald. Bedrijven betalen iets meer.
 5. Uw boom word in topconditie gehouden en verzorgd. Daar hoort ook het op de juiste tijd snoeien bij.
 6. De plaats van de te planten boom wordt in overleg met u bepaald. Niet alle bomen groeien goed op een droge of natte plek. Overleg over uw voorkeur is altijd mogelijk.
 7. De Stichting Gedenkbos Strijen verplicht zich tot herplant van bomen die wegens brand, stormschade of door afsterven zodanig beschadigd zijn, dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn.
 8. Gedenkbordjes mogen niet aan de boom bevestigd worden. Ze worden onder de boom geplaatst op de daarvoor bestemde paal met afgeschuinde bovenzijde. Het formaat van 20 x 20 cm is zodanig dat er ruimte genoeg is voor een citaat, spreuk of de reden van het planten van de gedenkboom.
 9. Het RVS gedenkbord kost € 43,50 en is te bestellen bij Biesheuvel Graveertechniek te Strijen. Informatie over het bestellen van het RVS gedenkbord is te vinden op de pagina RVS Gedenkbord
 10. Illegaal aangebrachte en/of aanstootgevende tekstbordjes worden in opdracht van de Stichting Gedenkbos Strijen verwijderd.
 11. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes, waxinelichtjes, knutsels of andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving zijn ten strengste verboden.
 12. De boom wordt eigendom van Stichting Gedenkbos Strijen. Op een aangeplante boom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.
 13. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van de plaatselijk geldende voorschriften c.q. de statuten van de Stichting Gedenkbos Strijen.
 14. Met het indienen van een aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden en privacy verklaring zoals opgesteld door de Stichting Gedenkbos Strijen.