Plantplan

Op het perceel van Gedenkbos Strijen is er ruimte voor de aanplant van ongeveer 80 bomen. Samen vormen ze uiteindelijk een duurzaam, gevarieerd en kleurrijk bos. Een gedenkbos dat een aangename omgeving is voor mens en dier.

In overleg met o.a. Hoeksche Waards Landschap is een lijst opgesteld met 15 op elkaar afgestemde bomen en een bijbehorend plantplan. Een overzicht van deze bomen is te vinden in de bomenlijst.
Om de verschillende bomen gelijke groeikansen te geven wordt het bos in vier vakken met elk ongeveer 20 bomen ontwikkeld. Per ontwikkelingsfase worden in principe alle 15 boomsoorten opgenomen, waarvan maximaal twee van dezelfde soort. Wanneer een vak (nagenoeg) vol is wordt aansluitend de volgende fase ontwikkeld.

De keuze voor deze ontwikkelingsmethode moet leiden tot een gevarieerd bos met een evenredige verdeling van de 15 boomsoorten. Dit heeft wel tot gevolg dat er per ontwikkelingsfase alleen gekozen kan worden uit de dan nog beschikbare boomsoorten.
Hierbij geldt dus het principe van ‘OP=OP’ of wachten tot de volgende fase.

Plantdagen

Gedenkbomen worden geplant op de daarvoor georganiseerde plantdagen. Deze vinden plaats in het voorjaar en in het najaar, tot dat het bos compleet is.

Data van geplande plantdagen worden gepubliceerd op onze Facebookpagina:
facebook.com/strijensgedenkbos.nl
.