BOMENPLAN

Gedenkbos Strijen biedt ruimte voor de aanplant van ca. tachtig inheemse bomen die uiteindelijk een duurzaam, gevarieerd, kleurrijk en milieuvriendelijk bos gaan vormen. In overleg met o.a. Hoeksche Waards Landschap is een lijst met 15 soorten op elkaar afgestemde bomen en een plantplan samengesteld. Om de verschillende bomen gelijke groeikansen te geven zal het bos in vier vakken met elk ca. twintig bomen worden ontwikkeld. In elke fase zullen in principe alle 15 soorten bomen opgenomen worden waarvan maximaal twee van dezelfde soort. Zodra een vak (nagenoeg) vol zal zijn wordt aansluitend de volgende fase ontwikkeld. De keuze voor een eindresultaat van een zo gevarieerd bos met een evenredig verdeeld bestand van 15 soorten bomen heeft wel tot gevolg dat per fase alleen gekozen kan worden uit de dan nog beschikbare boomsoorten, waarbij geldt “op =op” of wachten tot de volgende fase. De bedoeling is, dat tot het bos compleet is, in het voorjaar en het najaar plantdagen worden georganiseerd.