Bomenlijst

Hieronder vind u de lijst met 15 boomsoorten die geselecteerd zijn voor het Gedenkbos Strijen.
U kunt meer informatie over elke boomsoort lezen, door op de naam te klikken, of te kijken op de pagina: Bomen toelichting.

1. Acer Campestre / Veld Esdoorn

2. Alnus Glutinosa / Zwarte Els

3. Betula Pendula / Ruwe Berk

4. Carpinus Betulus / Haagbeuk

5. Juglans Regia / Walnoot

6. Sorbus Aucuparia / Lijsterbes

7. Salix Alba / Schietwilg

8. Populus Canadensis / Canada Populier

9. Crataegus Ronogyna / Eenstijlige meidoorn

10. Quercus Robur / Zomereik

11. Tilia Cordata / Winterlinde

12. Malus Sylvestrus / Wilde appel

13. Pyrus Communis ssp / Wilde peer

14. Prunus Avium / Zoete kers

15. Prunus Padus / Gewone vogelkers

Bronnen bij bomen toelichting:
(wikipedia.org, ecolinie.eu, tuinen.nl, mijntuin.org, bomenbieb.nl, floravannederland.nl, tuinadvies.nl)