Bomenlijst

 • Acer campestra / Veldesdoorn

 • Alnus glutinosa / Zwarte els

 • Betula pendula / Ruwe berk

 • Carpinus betulus / Gewone Haagbeuk

 • Juglans regia / Walnoot

 • Sorbus aucuparia / Lijsterbes

 • Salix alba / Schietwilg

 • Populus canadensis / Populier

 • Crataegus monogyna / Eenstijlige meidoorn

 • Quercus robur / Zomereik

 • Tilia cordata / Winterlinde

 • Malus sylvestrus / Wilde appel

 • Pyrus communis ssp / Wilde peer

 • Pyris communis / Zoete kers

 • Prunus padus / Gewone vogelkers